Zmluvy, objednávky, faktúry

Zverejnené

Zmluvy 2019

Dokument

Jednacie č.

07.02.2019 Zámenná zmluva ASTOM BPS PDF  
       

Zverejnené

Faktúry 2019

Dokument

Jednacie č.

27.02.2019  Faktúry január 2019 XLS  
20.03.2019  Faktúry február 2019 XLS  
       

Zverejnené

Zmluvy 2018

Dokument

Jednacie č.

29.03.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo PDF  
30.06.2018 Nájomná zmluva ASTOM PDF  
07.08.2018 Kúpna zmluva PDF  
24.08.2018 Zmluva o aktualizácií programov PDF  
31.08.2018 Zmluva o dielo STAVOMATRS PDF  
10.10.2018 Kúpna zmluva Borzy PDF  

Zverejnené

Faktúry 2018

Dokument

Jednacie č.

07.02.2018  Faktúry január 2018 PDF  
12.03.2018  Faktúry február 2018 PDF  
10.04.2018  Faktúry marec 2018 PDF  
11.05.2018  Faktúry apríl 2018 PDF  
06.06.2018  Faktúry máj 2018 PDF  
12.07.2018  Faktúry jún 2018 PDF  
08.08.2018  Faktúry júl 2018 PDF  
07.09.2018  Faktúry august 2018 PDF  
21.10.2018  Faktúry september 2018 PDF  
28.11.2018  Faktúry október 2018 PDF  
20.12.2018  Faktúry november 2018 PDF  
28.01.2018  Faktúry december 2018 PDF  

Zverejnené

Zmluvy 2017

Dokument

Jednacie č.

08.12.2017 Zmluva o dielo _APROVING Slovakia PDF  
14.12.2017 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku UV SR PDF

ÚVSR-

931/2017

20.12.2017 Zmluva s MOAD sro. PDF  

Zverejnené

Faktúry 2017

Dokument

Jednacie č.

04.02.2017  Faktúry január 2017 PDF  
10.03.2017  Faktúry február 2017 PDF  
04.04.2017  Faktúry marec 2017 PDF  
05.05.2017  Faktúry apríl 2017 PDF  
04.06.2017  Faktúry máj 2017 PDF  
06.07.2017  Faktúry jún 2017 PDF  
03.08.2017  Faktúry júl 2017 PDF  
05.09.2017  Faktúry august 2017 PDF  
06.10.2017  Faktúry september 2017 PDF  
03.11.2017  Faktúry október 2017 PDF  
08.12.2017  Faktúry november 2017 PDF  

 

Zverejnené

Zmluvy 2016

Dokument

Jednacie č.

02.01.2016 Zmluva ELMOL PDF  
21.01.2016 Zmluva o vývoze fekálií PDF 5/2016
30.03.2016 Zmluva Natur-Pack PDF  
06.04.2016 Zmluva SLOVGRAM PDF  
02.05.2016 Kúpna zmluva - Ďuriš PDF  
08.06.2016 Zmluva Natur-Pack PDF  
01.07.2016 Zmluva ASTOM PDF  
22.07.2016 Zmluva D.E.A Audit PDF  
04.08.2016 Zmluva  XPerfonmance PDF  
30.08.2016 Zmluva Griffin S-group PDF  
09.09.2016 Zmluva o bežnom účte PDF  
09.09.2016 Zmluva o účte municipálneho úveru PDF  
09.09.2016 Blankozmenka PDF  
09.09.2016 Municipálny úver PDF  
02.09.2016 Zmluva Gemerprodukt Valice PDF  
17.10.2016 Zmluva Orange SK PDF  
17.10.2016 Zmluva Orange SK PDF  
17.10.2016 Zmluva Orange SK PDF  
       

Zverejnené

Faktúry 2016

Dokument

Jednacie č.

11.03.2016  Faktúry fabruár 2016 PDF  
04.04.2016  Faktúry marec 2016 PDF  
03.05.2016  Faktúry apríl 2016 PDF  
06.06.2016  Faktúry máj 2016 PDF  
07.11.2016  Faktúry september-október 2016 PDF  
23.12.2016  Zaverečný účet za rok 2015 PDF  
23.12.2016  Rozpočet PDF  
12.01.2017 Faktúry november-december 2016 PDF  

 

Zverejnené

Zmluvy 2015

Dokument

Jednacie č.

01.02.2015 Zmluva o poskytnutí služby č. 827-36 PDF 827/36
10.02.2015 Virtuálna knižnica PDF  
25.02.2015 Dodatok č. 1. k zmluve právne služby PDF  
15.04.2015 Nájomná zmluva ASTOM s.r.o. PDF  
15.05.2015 Zmluva o dielo - kamerový systém PDF  
22.07.2015 Zmluva o poskytnutí služieb PDF  
21.08.2015 Zmluva o poskytnutí služieb externý manažment PDF  
02.09.2015 Kúpna zmluva MŠ PDF  
02.09.2015 Kúpna zmluva ZŠ PDF  
08.10.2015 Dodatok k zmluve o posk. služieb-ext.manažment PDF  
09.10.2015 Zmluva o dielo-Furjes PDF  
13.10.2015 Zmluva o dielo PDF 002/2015
27.10.2015 Dohoda o vydaní blankozmenky PDF  
27.10.2015 Zmluva o municipálnom úvere PDF  
29.10.2015 Zmluva Furjes ZŠ PDF  
30.10.2015 Zmluva o dielo - projektová dokumentácia PDF  
25.11.2015 Dodatok k zmluve o odpadovom hospodárstve PDF  

 

Zverejnené

Faktúry 2015

Dokument

Jednacie č.

03.04.2015  Faktúry 1.štvrťrok 2015 PDF  
07.07.2015  Faktúry 2.štvrťrok 2015 PDF  
31.08.2015  Faktúry august 2015 PDF  
30.09.2015  Faktúry september 2015 PDF  
05.10.2015  Faktúry október 2015 PDF  
05.01.2016  Faktúry november 2015 PDF  
07.01.2016  Faktúry december 2015 PDF  

 

Zverejnené

Zmluvy 2014

Dokument

Jednacie č.

01.04.2014

Zmluva o prenájme reklamnej plohy

pdf

04/2014

30.05.2014 Kúpna zmluva pdf  
13.06.2014 Nájomná zmluva - Aston sro. pdf  
29.12.2014 Zmluva o poskytovaní služieb pdf  

 

Zverejnené

Faktúry 2014

Dokument

Jednacie č.

02.07.2014

Faktúry 2. štvrťrok 2014

PDF

 

31.10.2014 Faktúry 3.štvrťrok 2014 PDF  
08.01.2015 Faktúry 4.štvrťrok 2014 PDF  
  • Faktúry, objednávky, zmluvy, VZN (súbory ku dňu  31.12.2013)

Zverejnené

Faktúry 2012

Dokument

Jednacie č.

31.12.2012

faktúry za rok 2012

pdf [361 kB]

01/2012

Zverejnené

Faktúry 2013

Dokument

Jednacie č.

4.1.2014 Faktúry od 1.10. do 31.12.2013 pdf 04/2013
1.10.2013 Faktúry od 1.7. do 30.9.2013 pdf 03/2013

2.7.2013

Faktúry od 01.04. do 30.06. 2013

pdf [263 kB]

02/2013

1.4.2013

Faktúry od 1. 1. do 31. 3. 2013

pdf [178 kB]

001/2013

Zverejnené

VZN

Dokument

Jednacie č.

20.03.2014 VZN - O odmeňovaní poslancov obecného zastupiteľstva pdf 16/2014
31.12.2013 VZN - Núdzové zásobovanie pitnou vodou pdf 0015

05.02.2013

VZN - O režime státia a parkovania

pdf [140 kB]

0010

05.02.2013

VZN - miestnom poplatku za komunálne odpady ...

pdf [189 kB]

0007

05.02.2013

VZN - O miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

pdf [193 kB]

0006

05.02.2013

VZN - O miestnej dani za ubytovanie

pdf [186 kB]

0002

05.02.2013

VZN - O miestnej dani za predajné automaty

pdf [193 kB]

0003

05.02.2013

VZN - O miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

pdf [178 kB]

0004

05.02.2013

VZN - O miestnej dani z nehnuteľnosti

pdf [194 kB]

0005

05.02.2013

VZN - Znečisťovanie ovzdušia

pdf [216 kB]

0014

05.02.2013

VZN - Verejný poriadok

pdf [218 kB]

0009

05.02.2013

VZN - o podmienkach držania psov

pdf [151 kB]

0011

07.03.2012

VZN o školskom obvode

pdf [158 kB]

018/2012

Zverejnené

Zmluvy 2012

Dokument

Jednacie č.

25.12.2012

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti odpadového hospodárstva

pdf [1 MB]

AVETOR 122012

8.10.2012

Zmluva o prenájme pozemkov

pdf [1008 kB]

391/2012

23.8.2012

Zmluva o terminovanom úvere

pdf [3 MB]

11/009/12

22.8.2012

Zmluva o kontokorentnom úvere

pdf [3 MB]

11/010/12

21.8.2012

Zmluva - Schlosár

pdf [125 kB]

005

13.7.2012

Nájomná zmluva - ARMI TRADING

pdf [184 kB]

001

9.7.2012

Nájomná zmluva - ASTOM SSS

pdf [184 kB]

002

23.5.2012

Nájomná zmluva

pdf [1 MB]

008

23.5.2012

Nájomná zmluva - ASTOM

pdf [224 kB]

003

29.2.2012

Kupna zmluva_02

pdf [2 MB]

007

29.2.2012

Kupna zmluva_01

pdf [2 MB]

006

27.2.2012

Zmluva o termínovanom úvere

pdf [2 MB]

11/002/12

19.1.2012

Nájomná zmluva - Szabó Zoltán

pdf [141 kB]

004

Zverejnené

Zmluvy 2013

Dokument

Jednacie č.

13.12.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Hofield pdf  
04.12.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov pdf  

14.8.2013

Kúpna zmluva

pdf [1 MB]

009/2013

1.8.2013

Kúpna zmluva

pdf [819 kB]

0003/2013

28.6.2013

Priamy predaj majetku obce

pdf [878 kB]

001

25.6.2013

Nájomná zmluva

pdf [803 kB]

011

31.5.2013

Zmluva s StVPS, a.s. Banská Bystrica

pdf [1 MB]

36/2013/04

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedeľa, 18. August 2019
00:02:14
«  august 2019  »
PonUtoStrStvPiaSobNed
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Počasie

Počasie Štrkovec - Svieti.com

TOPlist

Za obsah stránky zodpovedá NCRC Revúca | Grafika JakubecWEB

Obec Štrkovec © 2013.Všetky práva vyhradené.